Výsledky prověřování vlivu gravitace světla v různém měřítku. Doposud se gravitační červený posuv zkoumal v rozmezí Země a Sluneční soustavy, nyní jsou známy i výsledky testu v škále 1022 větší, než byly laboratorní testy (Jeffersson Lab.). Značky na úsečkách označují statistický průměr poměrů naměřených a teoretických hodnot gravitačního červeného posuvu. Samozřejmě, že na obrovských vzdálenostech až stovek milionů světelných let je rozptyl větší i výsledný statistický průměr méně přesný. Podstatně více ale odpovídá obecné teorii relativity než alternativní teorii uvažující s časoprostorovými změnami gravitačního zákona namísto působení temné hmoty a temné energie. Kredit: Radosław Wojtak/Niels Bohr Institute