Změna počtu měřících stanic vyjádřena v tisících (zdroj BEST).