Pokrytí zemského povrchu Země měřením teploty (zdroj BEST).