Srovnání analýzy, ve které se použily všechny stanice a analýzy s využitím jen těch stanic, které jsou v oblastech nezasažených městskou zástavbou. (Zdroj BEST)