Korelace mezi globální teplotou získanou jako střední hodnota čtveřice známých analýz a opravena o postupný růst teploty (Tavg) a indexem AMO (zdroj BEST).