Srovnání vývoje globální teploty zobrazené v desetiletém klouzavém průměru získané ve čtyřech různých analýzách. U analýzy projektu BEST je šedivě zobrazen i koridor nejistoty určování. Jde o rozdíl globální teploty oproti průměru, který byl v letech 1950 až 1979 (zdroj BEST).