Skutočne symbolický obrázok: dnes už zosnulý profesor Michael DeBakey, priekopník transplantácie srdca, s mechanickým podporným čerpadlom v ruke. Kredit: MicroMed Cardiovascular, Inc.