Příklad tří orlíčků (Aquilegia petals. (a) A. longissima. (b) A. canadensis. (c) A. Vulgaris) a jejich druhového znaku – délky ostruhy. Úsečka představuje délku 1 cm. (Kredit Joshuua R. Puzey, Harvard University, Cambridge)