Tvar protonového pulzu, který produkuje mezony pí, jejichž rozpadem vznikají neutrina (zdroj Science 2.0).