Znázornění podzemního zařízení v CERN, kde Super Proton Synchrotron (SPS) urychluje protony na energii 400 GeV. Pak jsou pomocí magnetického pole nasměrovány do grafitového terčíku, kde ve srážkách s atomovými jádry produkují mezony pí. Ty se pak rozpadají za vzniku mionu a mionového neutrina. Kredit: T. Adam et al., arxiv