Změna objemové hustoty vody v závislosti na teplotě.