Počítačový model odhaluje, proč má kapalná voda větší hustotu než led. Kredit: edinformatics