V silně podchlazené kapalné vodě (její molekuly nejsou znázorněny) se začne vytvářet nejdřív „přechodný“ led (zelená barva) a z něho pak stabilní „klasický“ (červeně). Výsledky modelu stanovily teplotu -48 °C jako hranici, při níž podchlazená voda je nucena změnit skupenství z kapalného na pevné. Když ochlazení proběhne extrémně rychle, vznikne amorfní vnitřní struktura podobná té na obrázku – skleněný led, v němž většina molekul nevytváří žádnou krystalickou formu, ale část přece jenom stihne se částečně uspořádat do stavu „přechodného“ ledu. Kredit: University of Utah