Když silně podchlazená voda začne zamrzat, vedle zárodků se strukturou běžného ledu je mnohem více oblastí s „přechodným ledem“, který prostupuje kapalinou. Molekuly vody se uspořádávají do čtyřstěnů. Kredit: University of Utah