Pravidelné krystaly ledu (červeně) jsou místy protkány strukturou „přechodného“ ledu (zeleně) před koncem krystalizace silně podchlazené vody. Teoreticky by velmi čistá voda mohla být až do teploty -48 °C kapalná. Kredit: University of Utah