Výsledek zpracování satelitních snímků ostrova Eleuthera v Aleutách. Na obrázku vlevo zelená barva značí, výšku stromů. Na sérii obrázků vpravo zelená barva charakterizuje hustotu porostu v různé nadmořské výšce. Tmavě šedé jsou nezalesněné oblasti, světle šedá označuje vodu. (Kredit: Eileen Helmer)