Graf 8.1 z Osmé kapitoly Třetí zprávy IPCC. (Zdroj)