Vojačka (Tetragonisca angustula) zakousnutá do křídla loupeživé včely (Lestrimelitta limao). Kratší tykadlo vetřelce a utržená končetina obránkyně. (Kredit: Christoph Grüter a kol., PNAS, 2011)