Molekula protein kinázy G. Tento enzym spouští kaskádu dějů na jejichž konci je dilatace svalových vláken, zvětšení průsvitu cév a snadnější prostup krve řečištěm. Bez „spolupráce“ s oxidantem (peroxidem vodíku) kináza snížit krevní tlak a šetřit tak srdce, nedokáže. (Kredit: Wikipedia, GNU FDL)