Zavážení prvního paliva do čtvrtého jaderného reaktoru Kalininské elektrárny. (zdroj Rosatom)