Rychlý množivý reaktor v Kalpakkamu. (zdroj S. R. Raghunathan, Hindu Times)