Kontrola nízkotlaké turbíny čtvrtého bloku (zdroj TEPCO).