Odklízení trosek v okolí budov třetího a čtvrtého reaktoru (zdroj TEPCO).