Likvidace trosek a čištění horní části budovy čtvrtého reaktoru (zdroj TEPCO).