Obr. 2 Zjednodušené schéma průřezu multivrstevní folie ze šupinek oxidu grafenu. Voda v podobě monomolekulární vrstvy doslova protéká systémem kapilár s průměrem desetin nanometru, které jsou v mezivrstvovém prostoru tvořeny místy, kde na uhlících grafenu nejsou navázány žádné aniony. Ve spodní části snímek průřezu GO folie z rastrovacího mikroskopu. Kredit: R. Nair et al., Science 2012