Počty buněk a zregenerovaných svalovych myofibril. Zkratka „No Ex“ značí skupinu, která lenošila. „Ex“ jsou myší sportovkyně. (Kredit: Valerová a kol., 2012)