Základní škola pod Svatou Horou - Koncentrace respiračních minerálních vláken včetně azbestu:- učebna 1.B - hodnota 1581 (limit překročen)- tělocvična - hodnota 1344 (limit překročen)- učebna 2.A - hodnota 4889 (limit překročen)- centrální šatna - hodnota 1490 (limit překročen)- učebna 2.B - hodnota 1750 (limit překročen) Limitní koncentrace dle vyhlášky č. 6/2003 je hodnota 1000 resp. 1250 (nejistota měření) vláken na metr krychlový (pro pracovní prostředí je to hodnota 10 000 vláken na metr krychlový).