Břidlice vznikají proměnou jemnozrnných sedimentů. Mohou představovat přírodní bohatství. Za jistých podmínek se v nich akumuluje nejen plyn, ropa nebo bitumeny jakým je asfalt, ale i různé kovy. A paleontologové znají unikátní lokality, kde vrstvy břidlic uchovaly nedocenitelné otisky pradávných živočichů a rostlin.