Území s výskytem podzemních souvrství břidlic vhodných pro těžbu plynu.