Mléčná dráha za letní noci. Kolik se tam asi toulá planet? Kredit: Mila, Wikimedia Commons.