Řecké pobřeží Jónského moře. Na ostrově Lefkada jsou 4 naleziště kamenných nástrojů z doby středního paleolitu, na Kefallonii jsou tři středněpaleolitické, jedno ze staršího, dvě z mladšího paleolitu a jedno mezolitické naleziště. Na jihu ostrova Zakynthos se středněpaleolitické nástroje našly na třech lokalitách a jedna ukrývala stopy po lidech z doby mezolitické. Kredit: Google Earth