Odstraňování kontaminovaných povrchů těžkou technikou (zdroj TEPCO).