Malá spalovna pro neradioaktivní odpad (zdroj TEPCO).