Závislost množství neutrin (spektrum) vyzářených z reaktorů – červená čára s označením „Flux“, závislost pravděpodobnosti reakce neutrina v detektoru – zelená čára s označením „Cross Sections“ a vzniklé spektrum pozorovaných neutrin – modrá křivka označená jako „Observable ný Spectrum“. Jde o relativní jednotky a spektrum pozorovaných neutrin je zvětšeno.