Dvojice bližších neutrinových detektorů v bazénu (zdroj prezentace Yifang Wanga).