Fotografie vzdálenějších detektorů EH3 před jejich pokrytím detektory identifikujícími kosmické miony, ty jsou nalevo (zdroj prezentace Yifang Wanga)