Kredit: Mezivládní panel o změně klimatu – IPCC, Cambridge University.