Z urychlovače Main Injector letí 8 mikrosekund dlouhý paprsek protonů s energií 120 GeV do uhlíkového terče, kde tyto baryony vrážejí do atomových jader a produkují spršky sekundárních částic, z nichž mnohé jsou nestabilní a mezi produkty jejich rozpadů jsou i neutrina. Kredit: projekt MINERνA http://minerva.fnal.gov//#