Neutrinový detektor MINERνA. Podrobný popis projektu.http://minerva-docdb.fnal.gov/0002/000218/004/minerva_zdr-MODIFIED.pdf