Fukušima, část budovy čtvrtého reaktoru (zdroj TEPCO).