V myších mozcích se beta-amyloidové plaky (označeny šipkami) ukládaly jen těm zvířatům, které nebyly infikovány Trypanozomou gondii. Řezy infikovanými mozky jsou vpravo. Kredit: Jung a kol, PLoS ONE, 2012