Známý magický jev - magnetické pole permanentního magnetu a podchlazeného supravodiče mají opačnou polaritu, která je příčinou vzájemného odpuzování. To umožňuje magnetu překonat sílu zemské gravitace.