Feromagnetický materiál přitahuje okolní magnetické siločáry (vlevo), zatímco supravodič je odpuzuje (střed). Správná kombinace obou materiálů umožňuje tyto protichůdné projevy navzájem vykompenzovat a vytvořit trojrozměrné těleso, které okolní pole nenarušuje (vpravo). Váleček se nachází v centrální, homogenní části elektromagnetického pole, které vytváří jednosměrný proud protékající dvěma oválnými cívkami – na obrázku hnědou barvou Kredit: J. Prat-Camps, C. Navau, A. Sanchez