Srovnání lodi z flotily admirála Čang-ho s Kolumbovou lodí Santa Maria. V dobách, kdy Evropané ještě nenakoukli ani do Indického oceánu a Amerika objevená Vikingy byla téměř zapomenuta, vyplouvaly z čínských přístavů flotily až 150 metrů dlouhých korábů na plavby k břehům Sumatry, Cejlonu, Indie, Arábie a východní Afriky. Nejznámější jsou plavby, podniknuté na přelomu 14. a 15 století, pod vedením eunucha Čang.ho. Jeho lodi zakotvily u břehů Indonésie obepluly poloostrov Přední Indie, vpluly do Perského zálivu i do Rudého moře a zcela jistě dorazily i k břehům Afriky. (Kredit: Jan Adkins, 1993)