Situace při zavádění a využívání endoskopu pro prohlížení vnitřních prostor primárního kontejnmentu u druhého reaktoru (zdroj TEPCO).