Průzkum vnitřních a suterénních prostor druhého bloku (zdroj TEPCO).