Prohlídka a měření radiace v suterénních místech třetího bloku (zdroj TEPCO)