Interferonem in dukovaný transmembránový protein IFITM3 zabraňuje infekci viru. Provádí to někdy v době mezi navázáním viru na buňku, ale ještě před tím, než se jeho geny přepíší (transkribují) – tedy ještě než dojde k jeho namnožení v cytoplazmě. (Kredit: Feeley a kol.: IFITM3 Inhibits Influenza A Virus Infection by Preventing Cytosolic Entry)