Průběh pravděpodobnosti detekce neutrina ve formě elektronových antineutrin u těchto částic vyzářených z reaktoru na vzdálenosti. Přes oscilace s dlouhou periodou a hlubokým minimem způsobené mícháním prvního a druhého typu neutrin se překládají rychlé ale mělké oscilace způsobené míchání prvního a třetího stavu.