Naměřený průběh oscilací, výsledky měření v blízkém a vzdáleném detektorech jsou vyznačeny body s chybou a nejlepší fit těmito experimentálními body je vyznačen plnou čárou. (Článek arxiv1204.0626)